Permohonan Serentak Kebenaran Merancang.

Skim Pembangunan Untuk Mendirikan 24 Unit Rumah Sesebuah Dan 34 Unit Rumah Berkembar (1 Hingga 3 Tingkat), Melalui Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Tanah Di Bawah Seksyen 124a Kanun Tanah Negara 1965, Di Atas Lot 3288 Dan 3289, Rezab Melayu Sg. Merab, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan.