Permohonan Kebenaran Merancang Mukim Setapak Daerah Gombak

Permohonan Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur Bagi Cadangan Pembangunan 48 Unit Rumah Berkembar 2 ½ Tingkat Seluas 5.31 Ekar Di Atas Lot 3595, 3596 Dan 3597 Melalui Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Secara Serentak Di Bawah Seksyen 124a Kanun Tanah Negara, Mukim Setapak Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan.